• بسته پورتال استاندارد شخصی
 • نصب پرتال پایه
  قالب پیشرفته اختصاصی
  تغییرات و خصوصی سازی طرح
  پانل مدیریت فارسی و ۱ جلسه آموزش
  طراحی به زبان فارسی
  پر کردن اطلاعات تا ۵ صفحه
  سئو مبتدی اولیه
  ندارد – حالت استاندارد پرتال
  فرم تماس با ما
  گالری عکس استاندارد پرتال
  ندارد – حالت استاندارد پرتال
  ندارد
  ندارد
  ندارد
  ندارد
  پشتیبانی ۳ ماه
  دامنه رایگان
  ۵۰۰ مگابایت فضا پیشرفته رایگان
  زبان فارسی
  عکس و اسلاید شو صفحه اصلی
 • {{content-2}}
 • بسته طراحی پیشرفته شرکتی

 • نصب پرتال پایه
  قالب پیشرفته اختصاصی
  تغییرات و خصوصی سازی طرح
  پانل مدیریت فارسی و ۱ جلسه آموزش
  طراحی به زبان فارسی
  پر کردن اطلاعات تا ۱۰ صفحه
  سئو مبتدی اولیه
  کاتالوگ محصولات پیشرفته
  فرم تماس با ما
  گالری عکس و فیلم پیشرفته
  سیستم نظر و امتیاز دهی محصولات
  سیستم عضویت کاربران
  ماژول رای گیری سایت
  ماژول آمار سایت
  ندارد
  پشتیبانی ۶ ماه
  دامنه رایگان
  ۵۰۰ مگابایت فضا پیشرفته رایگان
  زبان فارسی
  عکس و اسلاید شو در تمام صفحات
 • {{content-2}}
 • بسته طراحی پیشرفته فروشگاهی

 • نصب پرتال پایه
  قالب حرفه ای اختصاصی
  تغییرات و خصوصی سازی طرح
  پانل مدیریت فارسی و ۱ جلسه آموزش
  طراحی به زبان فارسی
  پر کردن اطلاعات تا ۲۰ صفحه
  سئو مبتدی اولیه
  نصب فروشگاه ساز پیشرفته
  فرم تماس با ما
  گالری عکس و فیلم پیشرفته
  سیستم نظر و امتیاز دهی محصولات
  سیستم عضویت کاربران
  ماژول رای گیری سایت
  ماژول آمار سایت
  فروش آنلاین
  پشتیبانی ۹ ماه
  دامنه رایگان
  ۵۰۰ مگابایت فضا پیشرفته رایگان
  زبان فارسی
  عکس و اسلاید شو در تمام صفحات
 • {{content-2}}
 • بسته طراحی حرفه ای و خاص ( کارخانجات)

 • نصب پرتال پایه
  قالب حرفه ای اختصاصی
  تغییرات و خصوصی سازی طرح
  پانل مدیریت فارسی و ۱ جلسه آموزش
  زبان فارسی و انگلیسی
  پر کردن اطلاعات تا ۵۰ صفحه
  سئو حرفه ای پیشرفته
  کاتالوگ محصولات پیشرفته
  سیستم فرم ساز
  گالری عکس و فیلم پیشرفته
  سیستم نظر و امتیاز دهی محصولات
  سیستم عضویت کاربران
  ماژول رای گیری سایت
  ماژول آمار سایت
  سفارش آنلاین
  پشتیبانی ۱۲ ماه
  ۲ دامنه رایگان
  ۵۰۰۰ مگابایت فضا حرفه ای رایگان
  زبان فارسی و انگلیسی
  عکس و اسلاید شو در تمام صفحات
 • {{content-2}}